Varsti avaneme!

ViimsiUisuplats on ilmunud tänu kohalike elanike initsiatiivile. Antud teema on suunatud jäähoki- ja teiste uisuspordi tegevuste arendamisele Viimsi elanike- ja külaliste jaoks.

09.09.2023 - uisutamiseks kõlbliku külaplatsi rajamise idee sünnipäev

13.02.2024 - uisutamisplatsi rajamise kooskõlastamise alustamine. Projekti korraldaja on esimest korda ametlikult võtnud ühendust kohaliku omavalitsusega uisutamisväljaku rajamise põhimõtete kooskõlastamise teemal.

14.02.2024 - Viimsi Uisuplats oü kuulutab välja rahaliste vahendite kokkukorjamist enda kontole Komposti kinnistule planeeritava uisuväljaku rajamiseks ja varustamiseks. Viimsi Uisuplats oü, EE494204278626956926, Cooppank. Selgituseks saab märkida "annetus Viimsi uisuväljaku rajamiseks"

Annetused saab kanda järgmistele rekvisiitidele:

Viimsi Uisuplats oü, EE494204278626956926, Cooppank.
Selgituseks saab märkida "annetus Viimsi uisuväljaku rajamiseks"

Siledad jääd soovides, Teie Viimsi Uisuplats oü